ISK

Laatste nieuws:

CZ maakt nieuwe premies en vergoedingen 2021 bekend 13-11-20
Laat medewerkers kennismaken met de extra’s van de collectieve ... »»
COVID Snelteststraat de Kempen vanaf 10 november open 09-11-20
Een initiatief van Lead Healthcare en Inkoop Samenwerking de Kempen   Bij ... »»
Mondmaskers en een thuiswerkplek 30-09-20
Tijdens de laatste persconferentie werd benadrukt dat thuiswerken de norm wordt/is. ... »»
Toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing 29-07-20
Gemeenten en omgevingsdiensten hebben inmiddels de ingediende rapportages opgehaald ... »»
ISK aan de slag: zonnepanelen - plaagdierbestrijding - bijeenkomst Kempische inkopers 21-07-20
Nét voor de zomer werd ook het ISK-bestuur in de gelegenheid gesteld elkaar ... »»
Inkoop-Samenwerking de Kempen

Agenda ledenvergadering

 

Agenda Ledenvergadering ISK
Dinsdag 12 juli 2016 20:00 tot 21:00 uur
D'n Ouwe Brandtoren, Reusel

Ontvangst v.a. 19:30 uur

1. Opening en mededelingen – Wim van Eijk

    Notulen Algemene Leden Vergadering 11-11-2015 – Wim van Eijk

2. Bestuurssamenstelling – Wim van Eijk
    Rooster van Aftreden – Wim van Eijk

3. Jaarverslag 2015 – Hetty van der Hamsvoort

4. Financieel jaarverslag 2015 – Peter Swaans
    Kascommissie – Peter Swaans
    Uitkering ondernemersverenigingen – Peter Swaans

5. Begroting 2016– Peter Swaans

6. Jaarprogramma 2014/2015 – Wim van Eijk/Hetty van der Hamsvoort
    Inventarisatie ideeën leden – Wim van Eijk/Hetty van der Hamsvoort

7. Rondvraag – Wim van Eijk

8. Sluiting – Wim van Eijk