ISK

Laatste nieuws:

Bijeenkomst over informatieplicht en energiebesparingsplicht voor Kempische industriŽle ondernemers. 04-07-19
Op maandag 2 september 2019 (aanvang 16:00 uur) vindt een informatieve bijeenkomst ... »»
Glasvezel in de Kempen 15-05-19
Bedrijven op bedrijventerrein De Kleine Hoeven maken inmiddels gebruik van de snelle ... »»
ISK en CZ samen in collectieve zorgverzekering voor werkgevers en werknemers 15-05-19
Inkoop Samenwerking de Kempen biedt lid bedrijven van OBGB, IGE, OVBRM en POB ... »»
ISK Lunch op KempenTech 2019 25-02-19
Op 24 en 25 mei 2019 wordt de zesde editie van KempenTech georganiseerd. Ondernemers ... »»
Human Capital Care en ArboNed 06-02-19
Zowel HumanCapitalCare als ArboNed hebben met Inkoop Samenwerking de Kempen een ... »»
Inkoop-Samenwerking de Kempen

Agenda ledenvergadering

 

Agenda Ledenvergadering ISK
Dinsdag 12 juli 2016 20:00 tot 21:00 uur
D'n Ouwe Brandtoren, Reusel

Ontvangst v.a. 19:30 uur

1. Opening en mededelingen – Wim van Eijk

    Notulen Algemene Leden Vergadering 11-11-2015 – Wim van Eijk

2. Bestuurssamenstelling – Wim van Eijk
    Rooster van Aftreden – Wim van Eijk

3. Jaarverslag 2015 – Hetty van der Hamsvoort

4. Financieel jaarverslag 2015 – Peter Swaans
    Kascommissie – Peter Swaans
    Uitkering ondernemersverenigingen – Peter Swaans

5. Begroting 2016– Peter Swaans

6. Jaarprogramma 2014/2015 – Wim van Eijk/Hetty van der Hamsvoort
    Inventarisatie ideeën leden – Wim van Eijk/Hetty van der Hamsvoort

7. Rondvraag – Wim van Eijk

8. Sluiting – Wim van Eijk