ISK

Laatste nieuws:

BHV basis opleiding in april 2020 13-03-20
ISK-partner FAST organiseert een opleiding BHV (basis) voor werknemers van de ... »»
ISK: Afval in 2020 08-01-20
ISK volgt de ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking uiteraard op de voet. ... »»
Glasvezel in de Kempen 06-01-20
Bedrijven op bedrijventerrein De Kleine Hoeven maken reeds gebruik van de snelle ... »»
ISK en Lyreco: Samenwerking binnen en buiten de Kempen 16-12-19
ISK en Lyreco zijn vele jaren aan elkaar verbonden en werken samen om de Kempische ... »»
Geslaagde bijeenkomst wet informatieplicht bij Bruns in Bergeijk 02-12-19
Per 1 juli 2019 is de wet informatieplicht van kracht. Een grote groep bedrijven en ... »»
Inkoop-Samenwerking de Kempen

Agenda ledenvergadering

 

Agenda Ledenvergadering ISK
Dinsdag 12 juli 2016 20:00 tot 21:00 uur
D'n Ouwe Brandtoren, Reusel

Ontvangst v.a. 19:30 uur

1. Opening en mededelingen – Wim van Eijk

    Notulen Algemene Leden Vergadering 11-11-2015 – Wim van Eijk

2. Bestuurssamenstelling – Wim van Eijk
    Rooster van Aftreden – Wim van Eijk

3. Jaarverslag 2015 – Hetty van der Hamsvoort

4. Financieel jaarverslag 2015 – Peter Swaans
    Kascommissie – Peter Swaans
    Uitkering ondernemersverenigingen – Peter Swaans

5. Begroting 2016– Peter Swaans

6. Jaarprogramma 2014/2015 – Wim van Eijk/Hetty van der Hamsvoort
    Inventarisatie ideeën leden – Wim van Eijk/Hetty van der Hamsvoort

7. Rondvraag – Wim van Eijk

8. Sluiting – Wim van Eijk