ISK

Laatste nieuws:

BHV basis opleiding in april 2020 13-03-20
ISK-partner FAST organiseert een opleiding BHV (basis) voor werknemers van de ... »»
ISK: Afval in 2020 08-01-20
ISK volgt de ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking uiteraard op de voet. ... »»
Glasvezel in de Kempen 06-01-20
Bedrijven op bedrijventerrein De Kleine Hoeven maken reeds gebruik van de snelle ... »»
ISK en Lyreco: Samenwerking binnen en buiten de Kempen 16-12-19
ISK en Lyreco zijn vele jaren aan elkaar verbonden en werken samen om de Kempische ... »»
Geslaagde bijeenkomst wet informatieplicht bij Bruns in Bergeijk 02-12-19
Per 1 juli 2019 is de wet informatieplicht van kracht. Een grote groep bedrijven en ... »»
Inkoop-Samenwerking de Kempen

Parkmanagement


Bedrijfsklimaat in ontwikkeling
In de Kempen is het bedrijfsklimaat volop in ontwikkeling. Naast de bestaande bedrijventerreinen wordt in de nabije toekomst een aantal nieuwe terreinen ontwikkeld, waaronder het Kempisch Bedrijven Park (KBP) in Hapert, Kleine Hoeven in Reusel en Meerheide III in Eersel. KOP en ISK vergaderen inmiddels gezamenlijk over de ontwikkeling van het model; optimale samenwerking met een splitsing in beleidsmatige (KOP) en praktische, uitvoerende taken (ISK). Prioriteit zal daarbij de ontwikkeling van een parkmanagementmodel voor de nieuwe bedrijventerreinen zijn, waarna mogelijkheden voor de bestaande bedrijventerreinen bekeken worden.

Een model voor parkmanagement in de Kempen.

Dat is de doelstelling van ISK en het Kempisch Ondernemers Platform (KOP); het komen tot een werkbaar parkmanagementmodel in de Kempen, en dat model in een later stadium praktisch uitvoeren. De Kempengemeenten hebben bij beide organisaties de wens neergelegd om mee te denken over parkmanagement in de regio. Inmiddels werken beide organisaties in overleg met deze gemeenten, SRE en KvK samen aan de ontwikkeling van dit parkmanagementmodel en is een voorstel gedaan t.b.v. parkmanagement voor nieuwe bedrijventerreinen en een doorkijk voor bestaande bedrijventerreinen in de Kempen. Hierin is o.a. het (verplicht) basispakket parkmanagement KBP, een verkenning van parkmanagement voor de bestaande bedrijventerreinen en een doorkijk naar de Kempenbrede aanpak voor parkmanagement opgenomen. Begin 2010 zal het traject parkmanagement t.b.v. de Kleine Hoeven wederom opgepakt worden.
Het parkmanagementmodel mag gezien worden als een succes van ISK. Enerzijds omdat de parkmanagementkosten voor de individuele ondernemer, ook op de nieuwe bedrijventerreinen relatief laag blijven, anderzijds omdat de verenigde ondernemers dankzij ISK een belangrijke vinger in de pap blijven houden op het gebied van het Kempische parkmanagement.

 

Wat is parkmanagement?
Onder de noemer “parkmanagement” vallen verschillende soorten activiteiten.

De drie inhoudelijke parkmanagementactiviteiten die worden onderscheiden zijn:
1. Collectieve inkoop / - diensten: voordeel door gezamenlijk inkopen
2. Beheer/ onderhoud: goede uitstraling van het terrein
3. Ontwikkeling: visie voor de langere termijn en ontwikkeling van parkmanagement.

Deze activiteiten moeten georganiseerd worden. Dit is de vierde parkmanagement activiteit:
4. Parkmanagementorganisatie: zorgen dat activiteiten 1,2 en 3 gebeuren en werven en verbinden van de deelnemers aan parkmanagement.


Overigens kunnen niet alle activiteiten eenduidig worden ingedeeld als uitsluitend behorend tot 1, 2 of 3. Sommige parkmanagementactiviteiten dragen elementen van meerdere groepen in zich, bijvoorbeeld het collectief inkopen van groenbeheer of het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Deze hebben betrekking op ‘collectieve inkoop’ en op ‘beheer / onderhoud’.

 

1. Inkoop/ diensten

Voorbeelden:

 • beveiliging
 • groenbeheer
 • (duurzame) energie
 • afvalinzameling
 • Faciliy point
 • Kempisch Logistiek Centrum
 • dienstencentrum personeel
 • ondersteuning bij scans
   

2. Beheer/ onderhoud

Voorbeelden:

 • beheer openbaar gebied (groen, grijs, voorzieningen)
 • beheer private ruimte zichtzijde
 • beheer private ruimte
 • beheer glasvezelnetwerk
   

3. Ontwikkeling

Voorbeelden:

 • revitalisering
 • structuurvisie
 • bestemmingsplan
 • regionale afstemming
 • duurzaamheid
 • verkeers- en vervoersplannen
 • input en reactie gemeentelijk beleid
 • calamiteitenplannen
   

4. Parkmanagementorganisatie
Juridische structuur, aansturing en verantwoording, bestuur, parkmanager, huisvesting, communicatiemiddelen, secretariaat, databank PR- en communicatie, website.